Študujte aj vo vyššom veku! Mozog sa vám za to poďakuje

Štúdium vám môže len pomôcť

Medzi 25. a 30. rokom života je vývoj mozgu definitívne ukončený. To znamená, že s pribúdajúcim vekom nám menej páli. Tento proces je ešte viac zdôraznený po 50. roku života. Ak si chcete zachovať dobrú pamäť, tak nezabúdajte na pravidelný tréning. Pamäť si môžete posilniť lúštením krížoviek, rôznych rébusov alebo zapamätaním si rozličných prístupových hesiel alebo kódov. Najlepšou alternatívou je vzdelanie. Vďaka tomu sa vyhnete rozličným chorobám ako demencia, Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba.

kniha

Učte sa jazyky

Vyskúšajte jazykové kurzy. Ako viete, v dnešnej dobe letí angličtina, ktorá je medzinárodným jazykom a jej znalosť vám otvára dvere do rozličných sfér. Môžete sa zamerať na odbornú angličtinu a ovládať angličtinu v oblastiach práva, v medicínskom smere alebo sa môžete zamerať na obchodnú stránku jazyka.

knihovna

A čo kvalifikačné kurzy?

Ľudia, ktorí majú po štyridsiatke zvyčajne stavajú na praxi a skúsenostiach, ktoré získali počas vykonávania práce v určitom odbore. Nie je však na škodu, ak máte o týchto skúsenostiach a poznatkoch aj osvedčenie. Môžete získať osvedčenia z viacerých oblastí, a to v oblasti vyjednávacích zručností, manažmentu ľudských zdrojov, mediácie v praxi alebo v odbornej správe dokumentov. Ponuka je naozaj široká, stačí si vybrať oblasť, ktorá je vám blízka.

učebnice

Štúdium na univerzite

Môžete taktiež skúsiť štúdium na univerzite. Mnoho ľudí pracuje a zároveň externe študuje na vysokej škole, pretože si potrebujú rozšíriť obzory vo svojej pracovnej oblasti. Ďalšou alternatívou je univerzita tretieho veku. Po jej absolvovaní nedostanete titul, ale vedomosti, ktoré ste získali, môžete zúročiť či už v osobnom alebo v pracovnom živote. Univerzity tretieho veku sú určené najmä pre seniorov, avšak každá univerzita má rozličné podmienky. Patrí k nim napríklad maturitná skúška a vekový limit, a ten sa na každom odbore líši.

Related Posts

© 2024 Mostreal - WordPress Theme by WPEnjoy