Nie ste ešte zapísaný v registri?

Neváhajte sa zaregistrovať a zapísať do Registra partnerov verejného sektora, aby ste nedostali sankciu a pokutu.

Počuli ste o takzvanom Registri partnerov verejného sektora? Kto a kedy sa tam musí zapísať, aby mu nehrozila vysoká sankcia? Kto je partner verejného sektora? Na tieto otázky vám odpoviem len vtedy, ak budete čítať môj https://myaccount.google.com/intro%3Fhl%3Dsk článok až dokonca. Partnerom verejného sektora je každý subjekt, ktorý koná a obchoduje v mene spoločnosti alebo právnická osoba. Povinnosť každej takejto osobe je že musí byť zapísaná v Registri partnerov verejného sektora. Nehovorte mi, že tam nie ste zapísaný. No šup šup a rýchlo sa tam zapíšte. Lenže ako to spraviť?

young-lawyers

Zápis do registra partnerov verejného sektora je možný elektronicky, v listinnej podobe alebo pomocou príslušného formulára, ktorý je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Do Registra partnerov verejného sektora sa zapisujú údaje, ako meno a priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a číslo a typ dokladu totožnosti. Podľa týchto informácii budete naozaj v tomto registri partnerov verejného sektora. Čo vám hrozí, ak ste tento zápis ešte neurobili? No sankcia vo výške tritisíctristodesať eur. Každý užívateľ týchto výhod môže disponovať a čerpať rôzne eurofondy alebo iné peniaze na rôzne projekty. Tak prečo ešte stále v tomto registri partnerov verejného sektora chýbate?

talentedlawyers

Na vašom mieste by som sa zapísala priamo teraz ihneď. Spravte tak čím skôr, pretože vám hrozí táto nemalá pokuta, ktorú som už spomínala vyššie v článku. Ak sa zapíšete do tohto registra partnerov verejného sektora LgLegal, ušetríte si mnoho problémov so zákonom. Spravte tak naozaj čím skôr, aby ste mali pokojnú dušu, že ste spravili všetky právne kroky na tento zápis do registra partnerov verejného sektora.

Related Posts

© 2024 Mostreal - WordPress Theme by WPEnjoy